HỆ THỐNG SOẠN THẢO BÀI GIẢNG LMS (HCMCOU-LCMS)

- Hệ thống soạn thảo bài giảng chỉ dành cho đối tượng là Giảng viên có thực hiện giảng dạy trên LMS.
- Giảng viên lưu ý chọn đúng năm học-học kỳ mình tham gia giảng dạy để tiến hành soạn thảo nội dung bài giảng.
Trong trường hợp cần hỗ trợ, vui lòng gởi yêu cầu hỗ trợ qua địa chỉ email hotro@ou.edu.vn (Hệ thống hỗ trợ trực tuyến - Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin). Trong nội dung email vui lòng cung cấp các thông tin liệt kê phía dưới để chúng tôi có đủ thông tin để hỗ trợ:
- Năm học-học kỳ cần hỗ trợ
- Hệ đào tạo (Chính Qui, Không chính qui)
- Mã giảng viên.
- Nội dung yêu cầu hỗ trợ.

Trân trọng.
book cover